Privacyverklaring Huidpraktijkshop

Door gebruik te maken van onze website verwerken wij jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij deze gegevens verwerken. Ook zie je wat je rechten zijn, hoe lang we je gegevens bewaren en wie toegang heeft tot onze data.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van verwerkers. Wij verwerken o.a. de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IBAN-nummer;
 • Klant-/offerte-/opdrachtnummer;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om verschillende redenen: je hebt ze uit eigen beweging aan ons verstrekt, ze zijn verkregen via derde partijen of ze zijn openbaar toegankelijk. Daarnaast verzamelen we ook persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt en het contactformulier invult.

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • Het verlenen van onze diensten;
 • Levering van onze producten;
 • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening;
 • Voor onze marketing- en communicatie activiteiten;
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrief

Voor onze nieuwsbrief verwerken wij alleen jouw e-mailadres en (voor)namen. Wij verwerken deze gegevens om je op de hoogte te kunnen houden van leuke aanbiedingen en je te informeren over onze diensten. In onze nieuwsbrief wordt de mogelijkheid geboden om je weer uit te kunnen schrijven voor de nieuwsbrief. De hiervoor genoemde gegevens verwerken wij tot het moment dat je bent uitgeschreven.

Op basis van welke juridische gronden worden de gegevens verwerkt?

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 2. De uitvoering van een overeenkomst;
 3. Uitdrukkelijk gegeven toestemming;
 4. Een gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden de persoonsgegeven bewaard?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 • Levering product: Wanneer je een product bij ons koopt, verwerken wij: voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en gegevens van het apparaat vanwaar de bestelling of het verzoek is geplaatst. Ben je een bedrijf? Dan verwerken wij ook jouw KvK-nummer, BTW-nummer en bedrijfsnaam. Wij verwerken deze gegevens om onze producten te kunnen leveren. Daarom kunnen wij deze gegevens ook delen met een vervoersbedrijf. Deze gegevens worden na het uitvoeren van de opdracht verwijderd, tenzij we deze gegevens op basis van een wettelijke verplichting gedurende een bepaald termijn dienen te bewaren.
 • Advisering: Via onze website kun je gratis huidadvies krijgen. Om een passend advies te kunnen geven hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Deze gegevens verkrijgen wij door vragen aan je te stellen over je huid, medicatie die je krijgt en over je huidige situatie. Het is ook mogelijk om foto’s naar ons te sturen. Deze gegevens stuur je ons op eigen initiatief. Wij mogen deze gegevens verwerken op basis van de door jou gegeven toestemming. Deze gegevens worden na het geven van het advies verwijderd, tenzij we deze gegevens op basis van jouw toestemming langer mogen bewaren om je op een later moment weer van advies te kunnen voorzien.
 • Betalingen: Zodra je bij ons iets afrekent of een factuur moet worden verzonden, verwerken wij: jouw voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, telefoonnummer en het opgegeven IBAN-nummer en de naam van je bank. Deze gegevens moeten wij op basis van een wettelijke verplichting minimaal zeven jaar bewaren.
 • Nieuwsbrief: Voor onze nieuwsbrief verwerken wij alleen jouw e-mailadres en (voor)namen. Deze gegevens verwerken wij tot het moment dat je weer bent uitgeschreven.
 • Account website: Wij hebben een online portaal waar je geplaatste bestellingen in kunt terugvinden. Om als bezoeker toegang te krijgen tot het portaal moeten wij je registreren. Hiervoor verstrekken wij een gebruikersnaam en wachtwoord. Zolang je gebruiker bent, zullen wij de verstrekte gegevens verwerken. Bij beëindiging van het gebruiksrecht verwerken wij alleen nog de gegevens die wij op basis van de wet of een andere verplichting moeten bewaren.
 • Contactformulier: Heb je contact met ons opgenomen via het contactformulier, e-mail, telefoon of Whatsapp? Dan verwerken wij de gegevens die je ons hebt verstrekt. Wij verwerken deze gegevens om te kunnen reageren. Deze gegevens bewaren wij in ieder geval vijf jaren zodat wij op een later moment weten waar we over hebben gesproken. 

Worden de persoonsgegevens ook gedeeld?

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden. Wij geven je persoonsgegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens mogen deze gegevens alleen gebruiken voor de dienstverlening namens ons en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

We delen jouw gegevens onder andere met de volgende bedrijven:

 • Hostingbedrijf;
 • Softwarebedrijf;
 • Betaaldiensten;
 • Onze boekhouder;
 • Eventueel door ons ingeschakelde postbedrijven.

Mollie

Voor online betalingen maken wij gebruik van Mollie. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door deze betalingsprovider: https://www.mollie.com/nl/privacy

Paypal

Voor online betalingen maken wij gebruik van Paypal. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door deze betalingsprovider: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL.

Klarna

Voor online betalingen maken wij gebruik van Klarna. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door deze betalingsprovider: https://www.klarna.com/nl/privacy/.

Picqer

Voor het online beheer van onze bestellingen maken wij gebruik van Picqer. Lees de Privacyverklaring van Picqer om te weten hoe zij met privacy omgaan: https://picqer.com/nl/privacy.

Brevo

Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Brevo Lees de Privacyverklaring van Brevo om te weten hoe zij met privacy omgaan: https://www.brevo.com/legal/privacypolicy/

Trengo

Voor onze klantenservice maken wij gebruik van Trengo. Lees de Privacyverklaring van Trengo om te weten hoe zij met Privacy omgaan: https://trengo.com/privacy-statement

PostNL

Voor onze verzending maken wij gebruik van PostNL. Lees de Privacyverklaring van PostNL om te weten hoe zij met Privacy omgaan: https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

DHL Parcel

Voor onze verzending maken wij gebruik van DHL Parcel. Lees de Privacyverklaring van DHL Parcel om te weten hoe zij met Privacy omgaan: https://www.dhlparcel.nl/nl/verwerking-persoonsgegevens

Toezichthoudende autoriteiten

Daarnaast kan de wettelijke verplichting bestaan om persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag. Indien nodig zullen wij je hierover informeren.

Worden er ook cookies geplaatst?

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine gegevensbestanden die door je bezoek aan onze website op je telefoon/laptop worden geplaatst. Cookies zijn niet schadelijk voor een computer of opgeslagen bestanden. Het staat je vrij om het gebruik van bepaalde cookies te weigeren door in je telefoon/laptop/desktop de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er wel op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van Consuwijzer: https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/kan-ik-altijd-cookies-uitzetten.

Social media

Wij maken gebruik van verschillende social media kanalen om onze diensten aan te bieden. Lees de Privacyverklaringen van de betreffende social media kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/nl

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse mogelijk maken van de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.

Door gebruik te maken van onze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Wie is verantwoordelijk voor andere webpagina's

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van buttons en/of links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen.

Wat zijn je rechten?

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent het inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen. Daarnaast heb je op grond van de AVG een aantal rechten. Je kunt ons verzoeken om:

 • Je persoonsgegevens te verwijderen;
 • De verwerking van je persoonsgegevens te beperken;
 • Bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens;
 • Een kopie van je persoonsgegevens op te vragen en onder voorwaarden naar een derde te laten doorsturen;
 • De toestemming die je eerder gaf om je persoonsgegevens te verwerken, intrekken;
 • Bezwaar te maken tegen het geautomatiseerd verwerken van je persoonsgegevens.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor wij aan je verzoek geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Wij zullen je hiervan op de hoogte stellen.

Als je gebruik maakt van de hiervoor genoemde rechten kunnen we je vragen om je te identificeren om misbruik te voorkomen.

Heb je een klacht?

Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Wij helpen je graag verder. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden goed beschermd!

Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens in overeenstemming met de algemene privacy wet- en regelgeving te beveiligen. Persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij je.

Waar staat de huidige privacyverklaring?

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd veranderen. Wijzigingen in ons privacyverklaring worden hier bijgewerkt. Door onderaan deze pagina te kijken naar de effectieve datum van de huidige privacyverklaring kun je zien wanneer deze voor het laatst is aangepast. Controleer daarom regelmatig deze pagina, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Heb je een vraag?

Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Wij helpen je graag verder. Je kunt altijd contact met ons opnemen:

Huidpraktijkshop

Grendel 26

2421 NL Nieuwkoop

Mail: klantenservice@huidpraktijkshop.nl

Deze privacyverklaring is in juni 2021 vastgesteld.